14 listopada 2017

Wręczenie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Podczas wojewódzkiej uroczystości wręczenia medali i odznaczeń państwowych z okazji Dnia Niepodległości, 10 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 86 szkół i placówek z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Krzysztofa Nowackiego otrzymało Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. O jego otrzymanie wnioskowały 252 szkoły i placówki z naszego województwa. Aby znaleźć się wśród wyróżnionych, należało nadesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie sprawozdanie z podejmowanych przez ostatni rok działań. Kapituła oceniła przedsięwzięcia pod kątem doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej. O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wyróżnienie przyznawane jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu szkoła ma prawo ponownie ubiegać się o Certyfikat.

Ułatwienia dostępu