15 listopada 2017

Wyróżnieni Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Dzisiaj, 15 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z udziałem Wicewojewody Warmińsko- Mazurskiego Sławomira Sadowskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku wyróżniono 156 uczniów ze szkół kończących się maturą. Wszyscy oni musieli spełniać jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki gratulując stypendystom wyróżnienia, powiedział, że na każdy sukces składa się wiele czynników. Najczęściej są to: praca, stawiane cele, konsekwencja i oczywiście wsparcie innych osób. W tym przypadku – wsparcie rodziny, bo to ona formuje świat wartości, bez którego nie można podążać do obranego celu. Kurator w ten sposób podziękował licznie przybyłym na uroczystość rodzicom. W swojej wypowiedzi podkreślił również, jak duże znaczenie w życiu młodego człowieka ma fakt spotkania nauczyciela – mistrza, który staje się przewodnikiem i inspiracją dla ucznia. Nie bez znaczenia są także, mówił kurator, warunki i baza szkolna. Dostęp do nowych technologii, dobre wyposażenie klasy, szkoły, otwartość organów prowadzących na wspieranie uczniów – to wszystko służy rozwojowi młodych ludzi. Obecność przedstawicieli organów prowadzących na uroczystości jest nie tylko potwierdzeniem zainteresowania samorządów osiągnięciami uczniów, ale również wyraża wsparcie dla szkół. Za to serdecznie dziękuję – powiedział kurator.

Podczas uroczystości wybrani stypendyści prezentowali swoje osiągnięcia i mówili o pasjach. Zebrani mogli również usłyszeć z ust młodzieży słowa podziękowania skierowane do rodziców, dyrektorów szkół oraz nauczycieli.

Ułatwienia dostępu