18 grudnia 2017

O szkolnictwie zawodowym w powiecie kętrzyńskim

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wziął udział  w konferencji dotyczącej rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie kętrzyńskim, która odbyła się 14 grudnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Organizatorem spotkania był Starosta Kętrzyński. Na spotkanie przybyli lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz  przedstawiciele rzemiosła. Główny temat wystąpień oraz dyskusji dotyczył współpracy szkół zawodowych w powiecie kętrzyńskim z pracodawcami oraz znaczenia doradztwa zawodowego w wyborach uczniów. Podczas konferencji zebrani wskazali na potrzebę szerszej niż dotychczas współpracy szkół z CKP. Omówiono zakres działalności oraz plany rozwojowe centrum.

Konferencja była również okazją do przedstawienia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium” pod kątem jego związku z doradztwem zawodowym. W tym roku po raz pierwszy do programu przystąpiły szkoły właśnie z powiatu kętrzyńskiego.

 

Ułatwienia dostępu