18 grudnia 2017

Konkurs Świadectwa Przeszłości – rozstrzygnięty

W piątek 15 grudnia 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala finałowa Konkursu Świadectwa przeszłości. Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny, którego organizatorem był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.  Na konkurs nadesłano 130 prac. Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie, przyznała nagrody w 2 kategoriach (szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe). Przy ocenie prac  kierowano się m.in. następującymi kryteriami: trafność doboru tematu pracy, wartość merytoryczna i edukacyjna, poprawność warsztatowa, wykorzystanie oryginalnych źródeł rękopiśmienniczych i ikonograficznych pochodzących z archiwów publicznych i prywatnych oraz samodzielność autora oraz estetyka pracy. Podczas gali  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski wręczyli uczniom okolicznościowe dyplomy. Ponadto laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Na uroczystość przybyli  również nauczyciele oraz rodzice.

Liczny udział uczniów w konkursie wskazuje na duże zainteresowanie młodzieży tematem. Prace są też świadectwem tego, jak fotografie, dokumenty, zapiski przechowywane w rodzinnych archiwach mogą zainspirować do zgłębiania losów najbliższych na tle wydarzeń z historii Polski. To nasz wszystkich obowiązek, aby pamiętać  o przeszłości –  powiedział kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

 

Kurator pogratulował uczniom udziału w konkursie. Podziękował również rodzicom i nauczycielom za przekazywanie tradycji oraz  rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowania historią.

Konkurs sfinansowano w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021

Nagrody otrzymali:

Kategoria: szkoły podstawowe i gimnazja

I miejsce: Paulina Bednarczuk – Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Elblągu

II miejsce: Grzegorz Wierzbicki- -Zespół Szkół Zakonu Pijarów  w Elblągu

III miejsce: Piotr Maszczak -Szkoła Podstawowa w Dywitach

Wyróżnienia:

Jakub Letko – Gimnazjum Katolickie nr 22 w Olsztynie

Zofia Dąbrowska -Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy

Anna Domaszewicz- Szkoła Podstawowa  nr 3 w Bartoszycach-

Maryna Anna Jędraszek – II Gimnazjum w ZSO nr 1 w Olsztynie

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

 

I miejsce: Damian Wolszczak-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach

II miejsce: Paulina Kalman-II LO w ZSO nr 1 w Olsztynie

III miejsce: Magdalena Rostocka II LO w ZSO nr 1 w Olsztynie

Wyróżnienie

Martyna Jakubowska -Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Jagarzewie

Nagrody specjalne:

  • Maciej Kawałko-Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy
  • Aleksandra Horoszko -SP Nr 25 w Olsztynie

Nagrody dla szkół:

  • Zespól Szkół Zakonu Pijarów w Elblągu
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach
  • Zespół Szkół nr 1 w Olsztynie
  • Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie

Ułatwienia dostępu