19 grudnia 2017

Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie po raz kolejny zorganizował Galę Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Uroczystość odbyła się w 14 grudnia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Stanowiła okazję do podsumowania współzawodnictwa szkół w minionym roku oraz przekazania podziękowań dyrektorom, nauczycielom, trenerom, rodzicom oraz przedstawicielom samorządów lokalnych za zaangażowanie i wsparcie działań, które przyczyniły się do uzyskania przez dzieci i młodzież sukcesów sportowych. Szkoły i placówki wyróżniające się w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji prowadzonej przez Szkolny Z wiązek Sportowy nagrodzono pucharami oraz dyplomami. Gratulując zwycięzcom, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski zwrócił uwagę na istotną rolę sportu w wychowaniu młodych ludzi, jego wpływ na kształtowanie właściwych postaw i pożądanych cech charakteru. Zachęcił również obecnych do upowszechniania przykładów dobrej praktyki w zakresie rozwijania aktywności fizycznej w szkołach naszego województwa.

 

Ułatwienia dostępu