13 lutego 2018

Edukacja historyczna

W ramach projektu MŁODA POLSKA SZKOŁA PARLAMENTARYZMU, którego realizatorami są Fundacja Commodus i Fundacja Łączka, 12 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego odbyła się konferencja programowa z udziałem młodzieży szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Uczniowie wysłuchali wykładów poświęconych m.in. przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski, Konstytucji II RP, Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Podczas konferencji mówiono o znaczeniu edukacji historycznej dla podtrzymywania tożsamości narodowej. Temat ten szczególnie rozwinęli Tadeusz Płużański prezes Fundacji „Łączka” oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Pierwszy z nich wygłosił wykład nt. Żołnierzy Niezłomnych. Kurator oświaty przybliżył młodzieży postać Augusta Emila Fieldorfa w kontekście wpływu ludzi i miejsc na życie tego bohatera.

Konferencja była także okazją do zaprezentowania uczniom postaci gen. Ryszarda Kuklińskiego. Filip Frąckowiak – prezes Fundacji Józefa Szaniawskiego, a zarazem dyrektor Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego wskazał na bohaterstwo generała oraz zachęcił zebranych do zapoznania się z wystawą pn. „Generał Ryszard Kukliński – Polska Misja”. Ekspozycja prezentowana w holu urzędu, została przed konferencją uroczyście otwarta przez wojewodę Artura Chojeckiego w obecności licznie zgromadzonych gości.

Projekt MŁODA POLSKA SZKOŁA PARLAMENTARYZMU realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka i ma na celu upowszechnianie wśród młodzieży idei parlamentaryzmu jako formy świadomego i odpowiedzialnego wpływania obywateli na życie publiczne i społeczne oraz przybliżanie ważnych kart z historii Polski wraz z ich bohaterami.

Ułatwienia dostępu