19 lutego 2018

Uroczystość powołania Oddziału Terenowego Combat Alert

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski w minioną sobotę wziął udział w powołaniu kolejnego Oddziału Terenowego Combat Alert. Tym razem nową formację utworzyli uczniowie z ZDZ w Ełku. Młodzi ludzie w ramach organizacji proobronnej rozwijają swoje pasje, uczą się patriotyzmu i uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez Wojsko Polskie. W uroczystości powołania nowej jednostki uczestniczyli także Zbigniew Włodkowski Burmistrz Orzysza oraz Poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski, który wręczył uczniom pakiety szkoleniowe.

Ułatwienia dostępu