20 lutego 2018

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie – 7 oraz 15 stycznia 2018 r.

Który zawód wybrać? W podjęciu tej decyzji, uczniów drugich i trzecich klas oddziałów gimnazjalnych naszej szkoły wspiera program „Laboratorium”, którego inicjatorami są: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz ALNEA sp. z o.o.

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie młodzieży poznania naturalnego środowiska pracy poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, a tym samym nabycie wiedzy o różnych zawodach. Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, uczestnicząc w wycieczkach zawodoznawczych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (7 lutego 2018r.) i OZGrafu Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. (15 stycznia 2018r.) mogli zobaczyć jak funkcjonują te dwa zakłady pracy. Poniżej fotorelacja z odbytych wycieczek.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  – 7 lutego 2018 r.

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uczniowie poznali stanowiska ds. obsługi paszportowej, stanowiska ds. inwestycji w przejściach granicznych, stanowisko dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, stanowisko operatora numerów alarmowych (osoby odbierające zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112).

OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. – 15 stycznia 2018 r.

Ułatwienia dostępu