20 lutego 2018

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie – 8 oraz 19 stycznia 2018 r.

W dniach 8 oraz 19 stycznia 2018 r. uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie, w ramach Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM”, zwiedzili polsko-szwedzką spółkę produkującą wysokiej jakości meble tapicerowane MTI FURNINOVA w Kętrzynie.

Podczas prezentacji stanowisk uczniowie zapoznali się z poszczególnymi etapami produkcji mebli, mieli także możliwość wzięcia udziału w procesie tworzenia. Największym zainteresowaniem cieszyły stanowiska: monter korpusów, tapicer, szwaczka, pakowacz, klejarz, operator wózka widłowego, projektant mebli.

Wizyta była jedną z kilkudziesięciu zaplanowanych w tym roku szkolnym w ramach „Laboratorium” wycieczek zawodoznawczych dla uczniów powiatów: olsztyńskiego, elbląskiego, kętrzyńskiego oraz ełckiego. Program realizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz firmę ALNEA przy współudziale pracodawców Warmii i Mazur.

Ułatwienia dostępu