20 lutego 2018

Szkoła Podstawowa w Mołtajnach – 9 lutego 2018 r.

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej w firmie MTI Furninova w Kętrzynie. Podczas wizyty zapoznali się z pracą w zawodach: tapicer, szwaczka, stolarz i magazynier. Uczniowie uzupełnili swoją wiedzę na temat specyfiki ww. zawodów, dowiedzieli się także, jakie są możliwości podjęcia pracy w MTI Furninova po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji .

Organizatorzy wycieczki umożliwili uczniom bezpośrednią obserwację stanowisk pracy oraz uzyskania od pracowników firmy odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. W swoich wypowiedziach podsumowujących wizytę w MTI Furninova uczniowie wskazywali na wysoką praktyczność zdobytej wiedzy oraz jej przydatność przy podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu i wyborze zawodu.

Ułatwienia dostępu