13 marca 2018

Praktyczne doskonalenie umiejętności wychowawczych

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski dziś, 13 marca wziął udział w uroczystości wręczenia nauczycielom z województwa warmińsko-mazurskiego świadectw ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych, dla nauczycieli i wychowawców w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia w zakresie doskonalenia kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Studia w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizowane zostały przez Kolegium Jagiellońskie –Toruńską Szkołę Wyższą i adresowane były do nauczycieli, których staż pracy nie przekraczał 5 lat. Podczas zajęć praktycznych pedagodzy uczyli się m.in. jak rozwiązywać konflikty w szkole, skutecznie porozumiewać się z wychowankami oraz jak interweniować w sytuacjach kryzysowych w szkole.

Ułatwienia dostępu