8 marca 2018

Nauczyciele i uczniowie wyróżnieni

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 7 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Elementy te zostały określone w rządowym programie na lata 2017-2019 o nazwie „Aktywna tablica”. Wśród wyróżnionych znalazła się Jolanta Okuniewska nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 13 w Olsztynie.

Podczas spotkania w KPRM wyróżnieni zostali również stypendyści MEN. W tym roku szkolnym stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz sporcie przyznano 9 uczniom z naszego województwa. Z rąk Anny Zalewskiej dyplomy odebrało 5 uczniów. Na uroczystości obecny był także Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

Ułatwienia dostępu