20 marca 2018

Wykład dr hab. Piotra Kardeli „Marzec ‘68”

W poniedziałek (19 marca br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie licznie zgromadzona młodzież wysłuchała wykładu dr hab. Piotra Kardeli na temat „Marzec ‘68 – przyczyny, przebieg, konsekwencje”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Prelegent scharakteryzował sytuację polityczną w PRL w latach 60., skutki wojny sześciodniowej oraz różnorodne zjawiska społeczne, które doprowadziły do kryzysu politycznego w Polsce w marcu 1968 r. Mówił także o przebiegu wydarzeń marcowych oraz skali ówczesnych protestów w Olsztynie.

Ułatwienia dostępu