29 marca 2018

Laboratorium. Mój profil – konferencja w powiecie elbląskim

Pracodawcy, doradcy zawodowi i uczniowie podczas konferencji zorganizowanej w środę, 28 marca br. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku dzielili się doświadczeniami z udziału w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu Laboratorium. Mój profil. W spotkaniu uczestniczył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który na wstępie swojego wystąpienia odniósł się do przebiegu II edycji programu. Powiedział, że konferencja w Pasłęku jest kolejnym spotkaniem w tym roku szkolnym poświęconym dzieleniu się doświadczeniem z udziału w przedsięwzięciu.

Z ogromnym zainteresowaniem obserwuję, w jaki sposób szkoły w poszczególnych powiatach realizują założenia programu, jaka jest aktywność uczniów, co ułatwia, a co utrudnia odbywanie wycieczek zawodoznawczych. W tym roku szkolnym w ramach programu uczniowie z 46 szkół mają możliwość odwiedzenia 34 firm, które złożyły deklarację przystąpienia do Laboratorium. W porównaniu z ubiegłym rokiem, oferta wycieczek jest zróżnicowana, co dostrzegają sami uczniowie – powiedział kurator Krzysztof Marek Nowacki. Nasze działania stanowią cenne uzupełnienie zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych w szkole.

Kurator podkreślił, że poznawanie specyfiki zawodów w naturalnych warunkach pracy to również cenne doświadczenie w wymiarze wychowawczym. Młodzi ludzie – mówił kurator – zdobywają wiedzę o swojej „małej ojczyźnie”, kształtują wyobrażenie o regionie, w którym żyją.

Podczas konferencji w Pasłęku przedstawiciele pracodawców z regionu, doradcy zawodowi, koordynatorzy szkolni programu oraz uczniowie ze szkół powiatu elbląskiego zaprezentowali sprawozdania z dotychczasowej współpracy.

Na czerwiec zaplanowano kolejne spotkanie w ramach programu Laboratorium. Mój profil z udziałem wszystkich pracodawców, szkół w celu dokonania rocznej ewaluacji przedsięwzięcia.

Ułatwienia dostępu