16 kwietnia 2018

Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 12 marca 2018 r.

Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach w tym roku szkolnym przystąpił do Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu LABORATORIUM. MÓJ PROFIL prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty we współpracy z Firmą ALNEA oraz pracodawcami z regionu. W dniu 12 marca 2018 r. 8 uczniów klasy 3 gimnazjum pod opieką p. Bogumiły Mirkowicz uczestniczyło w wycieczce zawodoznawczej do PRODEKO – EŁK.

Przedsiębiorstwo PRODEKO-EŁK rozpoczęło swoją działalność w 1997 r. na terytorium Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie Ełk. W 2012 r. firma PRODEKO-EŁK weszła w skład międzynarodowej grupy EKOTON, posiadającej własne zakłady produkcyjne, znajdujące się na Ukrainie, w Kazachstanie, Rosji, a teraz także i w Polsce. Opracowują i produkują one ponad 30 rodzajów urządzeń do oczyszczania ścieków, które są sprzedawane na całym świecie.

Chłopcy zwiedzili zakład, obejrzeli najnowsze linie technologiczne i urządzenia sterowane ręcznie oraz cyfrowo. Zapoznali się z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych stanowisk pracy oraz z ich specyfiką. Dowiedzieli się, jakie wykształcenie muszą mieć, aby móc pracować w takim zakładzie. Szczególne wrażenie zrobiły na wszystkich maszyny do cięcia metalu za pomocą strumienia wody.

 

Ułatwienia dostępu