27 kwietnia 2018

Obowiązek przekazywania informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa warmińsko-mazurskiego

Zgodnie z art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) przypominamy o obowiązku informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

Na stronie internetowej kuratorium została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli, w której należy umieszczać informacje o wolnych stanowiskach pracy.

Ułatwienia dostępu