7 maja 2018

Wycieczka do lokalnego przedsiębiorcy MEBLE WÓJCIK

Uczniowie klas gimnazjalnych z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym 19 marca 2018 r. wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej do firmy MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o. w Elblągu.

Wyjazd zorganizowany był przez p. M. Czajkowską, szkolnego koordynatora, w ramach programu LABORATORIUM – MÓJ PROFIL.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze stanowiskami pracy związanymi z branżą meblową. Całość wizyty prowadziła Pani Agnieszka Rancia, która informowała uczniów o możliwościach nauki oraz pracy w fabryce. Przedstawiła ona także możliwości wsparcia finansowego dla młodocianych pracowników, którzy chcieliby podnosić swoje kwalifikacje. Pani Agnieszka podkreśliła jak duże perspektywy ma praca w zawodzie stolarz i technik technologii drewna.

Firma w ramach akcji „Stolarz – zawód przyszłości” proponuje uczniom szkół zawodowych możliwość odbycia trzyletnich, płatnych praktyk. Oprócz tego po zakończeniu terminowania i zdaniu egzaminu zawodowego uczniowie mają możliwość zatrudnienia w jednej z trzech fabryk.

Dzięki taki inicjatywom gimnazjaliści od strony praktycznej mają możliwość przeanalizowania organizacji systemu produkcyjnego.

Ułatwienia dostępu