5 czerwca 2018

W drodze do niepodległości

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wczoraj, 4 czerwca br. wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy pn. „W drodze do niepodległości” poświęconej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W okolicznościowym wystąpieniu kurator K.M. Nowacki podkreślił, że upamiętnianie przeszłości to troska o przyszłość. W roku 100 lecia niepodległości Polski chcemy przekazać młodemu pokoleniu pamięć o naszej historii – powiedział kurator. Jest to nasz obowiązek, do którego zobowiązali nas nasi ojcowie.

Ekspozycja „W drodze do niepodległości” ma charakter interaktywny i przygotowana została przez Grupę Kapitałową Poczta Polska we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych w ramach projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Prezentowane są na niej drogi Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości. Wydarzenie w Olsztynie odbywa się pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Wystawę można zwiedzać w holu Urzędu Wojewódzkiego do 8 czerwca br.

Ułatwienia dostępu