25 maja 2018

Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym z Certyfikatem „Szkoły Promującej Zdrowie”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym otrzymała Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” za aktywne działania w zakresie promocji zdrowia. Wyróżnienie wręczył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski podczas szkolnej uroczystości 24 maja 2018 r. Szkoła w Janowcu Kościelnym należy do sieci szkół promujących zdrowie na poziomie lokalnym, prezentuje dobre praktyki, wymienia się doświadczeniem z innymi szkołami w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Jako wyróżniona placówka zaprezentowała dobre praktyki szkoły promującej zdrowie. Ten zaszczytny tytuł daje satysfakcję całej społeczności szkolnej oraz motywuje do dalszej pracy – powiedział wicekurator Wojciech Cybulski. Pogratulował całej społeczności szkolnej oraz podziękował za planowe i systematyczne działania na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym.

Ułatwienia dostępu