8 czerwca 2018

Komunikat – nowe rozporządzenie w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że z dniem 2 czerwca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki – Dz. U. z 2018 r. poz.1055.

Proszę o zapoznanie się z nowymi regulacjami i stosowanie zgodnie z zapisami rozporządzenia.

Przypominam również, że organizowane przez szkoły wycieczki powinny realizować cele zgodne z przepisami prawa oświatowego, w tym z treściami zawartymi w programach nauczania, a nie tylko spełniać wyłącznie charakter wypoczynkowy.

Karta informacyjna dotycząca zgłaszania wyjazdu zagranicznego zamieszczona jest na stronie internetowej kuratorium oświaty w zakładce: Rodzice i uczniowie-Wypoczynek-Wycieczki.

W załączeniu nowe rozporządzenie.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Dz.U. 2018 poz. 1055 - turystyka i krajoznastwo
Data: 2018-06-08, rozmiar: 286 KB

Ułatwienia dostępu