15 czerwca 2018

Programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), które mogą być wykorzystane przez szkoły.

W skład materiałów wchodzą:

 • „Zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty”,
 • „Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola”,
 • „Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I–III szkoły podstawowej”,
 • „Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV–VI szkoły podstawowej ”,
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej”,
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół ”,
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum”,
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego ”,
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej ”,
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej”;
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla branżowych szkół”;
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla technikum”;
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego”;
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły policealnej.

Szczegóły oraz więcej materiałów dostępna jest pod adresem: doradztwo.ore.edu.pl

Ułatwienia dostępu