14 czerwca 2018

Podsumowanie II edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil”

Wczoraj, 13 czerwca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podsumowanie II edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil”. Organizatorem wydarzenia był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedsiębiorstwa ALNEA Sp. z o.o. – pomysłodawców przedsięwzięcia. Na spotkaniu przedstawiono wyniki ewaluacji programu, w tym wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślił rolę Programu w promocji szkolnictwa branżowego oraz jego wpływ na decyzje uczniów dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Dziękując organom prowadzącym, przedsiębiorcom oraz szkołom za udział – zapowiedział kontynuację Programu w kolejnym roku szkolnym we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkania Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty uhonorował przedsiębiorców biorących udział w II edycji Programu „Laboratorium – Mój Profil” okolicznościowymi statuetkami, dziękując im za umożliwienie uczniom uczestnictwa w wycieczkach zawodoznawczych. Podczas uroczystości laureaci konkursu „Mój zawód – Moja przyszłość – Moje portfolio” realizowanego w ramach Programu odebrali z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty nagrody i wyróżnienia.

Ułatwienia dostępu