13 czerwca 2018

Konferencja dot. rządowego programu „Dobry start”

Wczoraj (12.06.br) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wziął udział w konferencji prezentującej w województwie warmińsko-mazurskim Rządowy program „Dobry start”. Podczas spotkania Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki przedstawił założenia programu i sposób jego realizacji.

Świadczenie dobry start w wysokości 300 złotych to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie będzie przyznawane bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

Ulotka

Plakat

Ułatwienia dostępu