31 lipca 2018

Harcerze w Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w piątek, 27 lipca br. spotkał się z harcerzami, którzy wypoczywają w Starych Jabłonkach. Organizatorem obozu jest Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W wystąpieniu Kurator wskazał na rolę i znaczenie ruchu harcerskiego w wychowaniu do wartości oraz kształtowaniu wśród młodzieży postaw patriotycznych zarówno w przeszłości jak i dziś.

Druhny i druhowie wysłuchali również gawędy dr Marka Pacholca z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie o historii ruchu harcerskiego na Warmii i Mazurach.

Ułatwienia dostępu