3 sierpnia 2018

Modernizacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki 31 lipca br. podpisał umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu”. Gospodarzem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Piszu. Wojewoda Artur Chojecki przeznaczył na ten cel kwotę 663 tysiące jeden złotych z własnej rezerwy budżetowej. Wkład finansowy powiatu wyniósł 670 tys. zł.

W ramach inwestycji planowane są m. in. roboty dekarskie i wykończeniowe oraz zakup i montaż wyposażenia sportowego. Modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu przyczyni się w znacznym stopniu do wzrostu aktywności sportowej młodzieży uczęszczającej do szkoły, jak i dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu piskiego. Wykonanie inwestycji umożliwi organizowanie imprez kulturalno-sportowych czy konferencji.

Ułatwienia dostępu