24 sierpnia 2018

Nowe boisko dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie

W Urzędzie Wojewódzkim 21 sierpnia br. doszło do podpisania umowy na inwestycję pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie”. Podpisy pod dokumentem złożyli: Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna. Na realizację przedsięwzięcia Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki przeznaczył z własnej rezerwy budżetowej kwotę 1.600.000 zł. Wkład finansowy Gminy Olsztyn wyniesie 2.245.198 zł.

Po realizacji zadania uczniowie będą mogli korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem. Obiekt o wymiarach 30 m x 46 m przeznaczony będzie do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa, a także z bieżni do biegów krótkich na dystansie 60 m i bieżni do skoków w dal. Ponadto wybudowane zostaną: trybuna schodkowa dla 8 rzędów siedzisk, droga pożarowa i wewnętrzna, kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna do oświetlenia boiska i drogi dojazdowej. Inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków nauki i pracy szkolnej społeczności.

Ułatwienia dostępu