27 sierpnia 2018

Modernizacja szkół w gminie Rybno

W Urzędzie Gminy Rybno 22 sierpnia br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski podpisali w obecności Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego umowy na przebudowę biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie i przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przeznaczył z własnej rezerwy budżetowej na obie inwestycje kwotę 69.514 zł, a wkład finansowy Gminy Rybno to 90.000 zł. Pierwsze przedsięwzięcie zakłada przebudowę istniejących pomieszczeń biblioteki w celu adaptacji ich na cztery pomieszczenia dydaktyczne (dwie sale dla klas VII oraz dwie sale dla klas VIII) oraz zaplecze i sanitariaty. W Koszelewach, dzięki przebudowie powstanie oddział przedszkolny, dwie sale dydaktyczne, szatnia, toalety oraz wejście dla osób niepełnosprawnych wraz z wiatrołapem. Inwestycje w obu miejscowościach w znacznym stopniu wpłyną na poprawę warunków nauki uczniów.

Ułatwienia dostępu