30 sierpnia 2018

Kurator Oświaty spotkał się z dyrektorami szkół

W dniach 27-29 sierpnia br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki spotkał się na naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019 z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego. Na początku swojego wystąpienia kurator zwrócił się do zebranych z prośbą, aby upamiętniali ważne daty historyczne – 1 i 17 września. Podziękował dyrektorom za organizowane dotychczas imprezy z okazji święta niepodległości i jednocześnie zachęcał do godnego upamiętnienia tej rocznicy poprzez organizowanie w szkołach uroczystości związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaakcentował rolę dyrektorów i nauczycieli jako „mistrzów” w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia, którzy trudne prawdy potrafią uczynić łatwymi. Podkreślił także znaczenie współpracy domu rodzinnego i pedagogów w wychowaniu młodego pokolenia. Zachęcał do dialogu i prowadzenia wielu rozmów, ponieważ język jest najdoskonalszym narzędziem komunikacji człowieka z człowiekiem. Zwrócił szczególną uwagę na potrzebę upowszechniania idei wolontariatu oraz wychowania dzieci i młodzieży w świecie wartości, a także na ważne miejsce rodziców w życiu szkoły. Powiedział również o pozytywnych efektach wdrażania reformy oświaty.

O potrzebie dobrej współpracy mówił także Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który podkreślił, iż ważnym filarem szkoły jest wzajemne zaufanie nauczycieli, dyrektora, uczniów i rodziców. Przypomniał dyrektorom, że obowiązkiem szkoły jest rzetelne realizowanie podstawy programowej, która określa, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie każdego etapu edukacyjnego. Nawiązał w swej wypowiedzi do 100-lecia odzyskania niepodległości oraz zwrócił się do dyrektorów z prośbą, aby z okazji świętowania jubileuszu uczniowie i nauczyciele pamiętali o polskich szkołach na wschodzie i podejmowali z nimi współpracę.

Ułatwienia dostępu