5 września 2018

Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Lecha Kaczyńskiego w Chełchach

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski uczestniczył w inauguracji nowego roku 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach. Wicekurator w swoim wystąpieniu życzył uczniom, aby nauka dawała im wiele zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Pierwszoklasistom – aby spełniły się ich marzenia, a czas spędzony w szkole pozwolił na poznawanie świata i rozwijanie własnych talentów. Rodzicom – wiele cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia, a nauczycielom spokojnej i satysfakcjonującej pracy, dalszego twórczego działania oraz realizacji ciekawych pomysłów. Wicekurator wyraził przekonanie, że trud włożony w rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich wychowanie zaowocuje wykształceniem ludzi mądrych, kompetentnych i aktywnych, otwartych na wyzwania współczesności, ale także mających poczucie więzi z narodową tradycją i przeszłością.
Po uroczystym apelu wicekurator spotkał się z radą pedagogiczną, którą poinformował o najważniejszych zmianach w nadchodzącym roku szkolnym. Przypomniał także, iż w roku jubileuszowym nauczyciele powinni zwrócić szczególną uwagę na wychowanie uczniów do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ułatwienia dostępu