4 września 2018

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019 miała miejsce w Zespole Szkół w Jezioranach. Rozpoczęła się mszą świętą o godz. 9.00 w kościele św. Bartłomieja, którą celebrował Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński – w intencji uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Następnie w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Placu Jedności Narodowej oraz upamiętniono pamięć poległych minutą ciszy. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbyła się w hali sportowej, a uświetnili ją licznie przybyli goście, w tym Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W swoim przemówieniu skierowanym do uczniów, rodziców i nauczycieli kurator oświaty podkreślił rolę wychowania młodego pokolenia. Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny – mówił kurator – a szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowania. Zaakcentował również, że naszym obowiązkiem jest wierność Ojczyźnie i stosowanie w życiu dewizy: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Dodał, iż musimy znać historię, polską kulturę i polski język. Pamiętać o polskim dziedzictwie, którego jesteśmy spadkobiercami.

W tym roku przypada 680 rocznica nadania Jezioranom praw miejskich. Patronem Szkoły Podstawowej w Jezioranach jest Michał Lengowski – poeta ludowy, działacz społeczny, propagator wiedzy o przeszłości Warmii, Mazur i Powiśla. W Zespole Szkół w Jezioranach odbył się XI Wojewódzki Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej, którego celem jest rozwój i umacnianie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Przeplatanie się przeszłości z przyszłością w tym miejscu było dobrym przyczynkiem do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Ułatwienia dostępu