11 września 2018

Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował propozycje projektów edukacyjnych dla uczniów:

„Projekt z ZUS” to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. Opracowana została z myślą o uczniach szkół podstawowych i gimnazjów. Polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, podczas której przybliża uczniom tematykę ubezpieczeń społecznych. Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny.

Projekt może mieć formę filmu, plakatu, komiksu lub prezentacji multimedialnej. Najlepsze prace z danego roku zamieszczane są na naszej www.zus.pl.

ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen. „Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które zgłosiły się do projektu. ZUS zapewnia opiekę merytoryczną, a także szkolenia dla nauczycieli (opiekunów projektu). Nauczyciele, którzy przeprowadzą projekt otrzymają stosowne zaświadczenie.

oraz olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

W projekcie „Lekcje z ZUS” mogą wziąć udział nauczyciele liceów, techników i szkół branżowych. Polega on na przeprowadzeniu czterech lekcji o ubezpieczeniach, składkach, emeryturze i prowadzeniu firmy. ZUS oferuje materiały dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli. Projekt ten jest realizowany od czterech lat i jest zgodny z podstawą programową nauczania.

Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, zwycięzcy olimpiady mogą liczyć na nagrody – dodatkowe punkty w rekrutacji a nawet indeksy. Dostają również nagrody rzeczowe.

ZUS zapewnia każdemu nauczycielowi: komplet materiałów dydaktycznych (zeszyt dla nauczyciela z płytą DVD i zeszyty dla uczniów), indywidualną opiekę merytoryczną pracownika ZUS. Nauczyciele, którzy przeprowadzą projekt otrzymają stosowne zaświadczenie.

Więcej informacji na temat „Projektu z ZUS” oraz „Lekcji z ZUS” udzielą koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji:

  • w Oddziale ZUS w Olsztynie (miasto Olsztyn, powiaty: olsztyński, lidzbarski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, mrągowski, giżycki, olecki, ełcki, piski, szczycieński, nidzicki, działdowski)
    Barbara Piotrowska tel. 89 521 21 88; 797 188 143; email: barbara.piotrowska05@zus.pl;
  • w Oddziale ZUS w Elblągu (miasto Elbląg, powiaty: elbląski, braniewski, ostródzki, nowomiejski, iławski)
    Agnieszka Cybulska tel. 55 641 92 63; 502 009 969; email: agnieszka.cybulska01@zus.pl.

Wszystkie materiały dotyczące projektu zamieszczone są na stronie www.zus.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości do Państwa dyspozycji jest skrzynka mailowa: edukacja@zus.pl.

Ułatwienia dostępu