17 września 2018

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w 140 szkołach

W piątek 14 września br. 140 dyrektorów szkół z naszego województwa podpisało umowy dotyczące dostępu do bezpłatnego szybkiego Internetu w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, którego Operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

– Wdrożenie rządowego projektu OSE stanowić będzie cywilizacyjną zmianę dla polskich szkół. Zapewnienie szybkiego i bezpiecznego Internetu to wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w szczególności tych , którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczą się w małych szkołach, to inwestycja w przyszłość – mówił Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Obecny na spotkaniu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wskazywał, że OSE oznacza równe szanse w dostępie do nowoczesnej edukacji, m.in. dzięki dostępowi do zasobów edukacyjnych, które są w sieci, możliwości komunikowania się z innymi szkołami, realizowania wspólnych projektów edukacyjnych.

– Uczniowie i nauczyciele będą mieć dostęp do najnowszej wiedzy, co pozwoli na modyfikację metod nauczania i przyczyni się do rozwoju nowych form kształcenia oraz umożliwi stałe podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych – podkreślał Krzysztof Marek Nowacki.

Na spotkaniu obecny był również Michał Wypij, Doradca Prezesa Rady Ministrów, który wskazywał na główne cele rządowego programu OSE.

– W bieżącym roku blisko 4,7 tys. lokalizacji budynków oświatowych, czyli 92 proc. szkół z sześciu województw, objętych zostało rozpisanym przez NASK przetargiem na transmisję danych. Do 2020 roku ponad 30 tys. szkół podłączonych zostanie do szybkiej i bezpiecznej sieci OSE – to kluczowe rządowe założenia dotyczące cyfryzacji – mówił Michał Wypij.

Umowy z dyrektorami szkół podpisywał obecny na spotkaniu Dyrektor Marketingu w Państwowym Instytucie Badawczym NASK Bohdan Pawłowicz.

Zachęcamy wszystkie szkoły do skorzystania z oferty rządowego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ose.gov.pl

Ułatwienia dostępu