20 września 2018

Odsłonięcie Pomnika Brama Pokoju w Ełku

15 września br. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski uczestniczył w uroczystości odsłonięcia Pomnika Brama Pokoju przy Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku. Poświęcenie i odsłonięcie pomnika poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Ełku.

Wicekurator w okolicznościowym wystąpieniu, podziękował proboszczowi parafii ks. Tadeuszowi Białousowi za piękne i uroczyste upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Ułatwienia dostępu