17 września 2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Program realizowany jest od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Celem programu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

Uczestnicy Programu mają zapewnione specjalistyczne szkolenia kadry pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego, jak również otrzymują materiały edukacyjne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami.

W celu zwiększenia świadomości ochrony danych osobowych w środowisku oświatowym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej przygotował publikację pt.: „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO”. Lepsze poznanie i zrozumienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pozwoli zadbać o bezpieczeństwo dzieci, a także budować wzajemne zaufanie między szkołą, a rodzicami. Poradnik zawiera zaktualizowane wskazówki na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w szkołach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz Poradnik znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: uodo.gov.pl/pl/p/edukacja.

Ułatwienia dostępu