19 września 2018

Projekt pt. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim”

Projekt skierowany jest do dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych ze szkół/placówek z terenu województwa. Projekt przygotowuje kadrę zarządzającą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania placówek oświatowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Harmonogram szkoleń: www.frr.org.pl

Więcej informacji / dokumenty rekrutacyjne: www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/

Kontakt:
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
Tel. 577 280 440, 796 273 150

Ułatwienia dostępu