8 października 2018

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że uległy zmianie przepisy dotyczące organizowania krajoznawstwa i turystyki:
–  z dniem 2 czerwca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki – opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz.1055.
– z dniem 1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Nr 135 z 2001 r. poz. 1516 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki –  opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz.1533.

Proszę o zapoznanie się z nowymi regulacjami i stosowanie zgodnie z zapisami rozporządzeń.

Karta informacyjna dotycząca zgłaszania wyjazdu zagranicznego oraz obowiązujące akty prawne zamieszczone są na stronie internetowej kuratorium oświaty w zakładce: Rodzice i uczniowie-Wypoczynek-Wycieczki.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu