4 października 2018

Regulamin konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Regulamin

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji działań

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ułatwienia dostępu