29 października 2018

2017/2018 – II edycja Laboratorium

2017/2018

Podsumowanie II edycji Laboratorium

 1. Założenia programowe
 2. Szkoły i przedsiębiorstwa biorące udział w programie (powiat olsztyński, elbląski, kętrzyński, ełcki)
 3. Regulamin Konkursu „ Mój zawód – Moja przyszłość – Moje portfolio” – link
 4. Dokumenty do pobrania:
  1. materiały pomocnicze dla szkolnego koordynatora Programu:
   – informacje pomocne przy organizowaniu wycieczki szkolnej – link
   – karta pracy ucznia w projekcie – Laboratorium – link
   – ramowy plan wycieczki zawodoznawczej – link
  2. Przedsiębiorcy – Deklaracja przystąpienia do Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil” – 2018/2019 – wszystkie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego – link
  3. Szkoła/Gmina – Deklaracja przystąpienia do Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil” – 2018/2019 – wszystkie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego – link
  4. karta informacyjna o szkole – link
  5. karta informacyjna o przedsiębiorstwie – link

Fotorelacje z wycieczek zawodowych:

– Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym – 16 stycznia 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Drogoszach – 14 oraz 9 lutego 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie – 8 oraz 19 stycznia 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Mołtajnach – 9 lutego 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie – 7 oraz 15 stycznia 2018 r. – link
– Gimnazjum nr 4 w Ełku – 21 lutego 2018 r. – link
– Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach – 20 lutego 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku – 22 lutego 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Zwierznie – 9 marca 2018 r. – link
– Zespół Szkół w Barczewie – 27-28 lutego 2018 r. – link
– Gimnazjum nr 4 w Ełku – 7 marca 2018 r. – link
– Gimnazjum w Dobrym – 5 i 20 grudnia 2017 r., 14 marca 2018 r. – link
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie – 14 marca 2018 r. – link
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie – 13 marca 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Prostkach – 19 marca 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim – 21 marca 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie – 14, 23 marca 2018 r. – link
– Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 12 marca 2018 r. – link
– XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – 7 lutego 2018 r., 5 i 14 marca 2018 r., 13 kwietnia 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym – 19 marca 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Dywitach – 16 maja 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w WIśniowie Ełckim – 8 maja 2018 r. – link
– Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 16 maja 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 21 maja 2018 r. – link
– Gimnazjum nr 4 w Ełku – 11 maja 2018 r. – link

Konferencje:

– O wyborze zawodu w powiecie kętrzyńskim – 6 marca 2018 r. – link
– Laboratorium. Mój profil – konferencja w powiecie elbląskim – 28 marca 2018 r. – link

Wyniki konkursu „Mój zawód – Moja przyszłość – Moje portfolio”

Ułatwienia dostępu