18 października 2018

Nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Tuszewie

17 października br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisana została umowa na budowę sali gimnastycznej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na sale dydaktyczne .Umowa dotyczy przekazania dotacji celowej w wysokości 703 514,00 zł uruchomionej Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 28 sierpnia 2018 roku. Wkład finansowy Gminy Lubawa wyniesie drugie 50% zadania inwestycyjnego. Umowę podpisali: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubawa Anny Jędrychowskiej. Na podpisaniu umowy obecny był również Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski oraz Dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Mirosława Gralla-Kaperzyńska. Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem zostanie dobudowany do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Tuszewie. Jedno z wejść będzie wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna będzie miała wymiary 32,82 m x 18,0 m (powierzchnia użytkowa 590,76 m2) wysokość 9,5 m w kalenicy. Na parterze powstanie zaplecze socjalne w postaci 4 szatni, pokoju dla nauczycieli, magazynu sprzętu i 6 toalet. Na piętrze projektowanego budynku powstanie widownia i 2 sale lekcyjne. W ramach inwestycji zostanie także wykonana przebudowa pomieszczeń na poddaszu istniejącego budynku szkoły w celu wygospodarowania 2 sal dydaktycznych. Inwestycja obejmuje także wykonanie: drogi wewnętrznej stanowiącej drogę pożarową, chodników, opaski izolacyjnej budynku sali, skarpy okalającej i terenów zielonych, sieci wodociągowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kablowych elektrycznych, oświetlenia zewnętrznego z kablami zasilającymi i 2 sale lekcyjne. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń na poddaszu istniejącego budynku szkoły w celu wygospodarowania 2 sal dydaktycznych. Zakończenie inwestycji przewidziano na lipiec 2019 r.

Ułatwienia dostępu