10 października 2018

Konferencja „Śladami polskości – Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”

W dniu 9 października 2018 r. w sali będącej oratorium przy parafii salezjańskiej w Ełku miała miejsce konferencja pt. „Śladami polskości – Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce. Konteksty regionalności”. Konferencja była jednym z wielu działań w ramach projektu, którego celem strategicznym jest ukazanie drogi mieszkańców Warmii i Mazur do odzyskania niepodległości, ich walki o polskość oraz upamiętnienie twórców wolności – tych powszechnie znanych i tych, o których pamięć jest żywa jedynie lokalnie.

Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, a współorganizatorami Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele wraz z uczniami oraz zainteresowani tematyką mieszkańcy Ełku.

Wojewoda Artur Chojecki oraz Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski na początku konferencji podkreślili niezwykłą wagę wydarzenia, jakim było odzyskanie niepodległości, któremu po 100 latach chcemy poświęcać wiele uwagi także ze względu na wynikający z tego faktu walor wychowawczy dla młodego pokolenia.

Prelegenci w czasie swoich wystąpień ukazali historię regionu Warmii i Mazur, gdzie polskość tych ziem pielęgnowana była w świadomości jej mieszkańców i utrzymywaniu więzi z Macierzą.

Tematyka referatów:

– dr hab. Karol Polejowski, Niepodległość która nie nadeszła – Plebiscyt 1920 na Powiślu i jego konsekwencje
– dr Jerzy Kiełbik, Warmia i Prusy Książęce do 1772 roku
dr Jan Chłosta, Warmiacy i Mazurzy wobec odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 roku
– dr hab. Ryszard Tomkiewicz, Warmia i Mazury w Polsce po 1945 r.

Konferencja była dobrą lekcją wychowania do patriotyzmu.

Ułatwienia dostępu