26 października 2018

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

18 października 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie odbyło się pierwsze zebranie Rady Dyrektorów przy W-MKO. Członków Rady powitała– Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Spotkanie otworzył – Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który wręczył akty powołania nowym członkom Rady. W swoim wystąpieniu kurator skupił się na znaczeniu współpracy szkół z pracodawcami. Podkreślił, że szkoły branżowe i technika muszą być szkołami, które nieustannie będą dostosowywać się do potrzeb zmieniającej się gospodarki oraz rynku pracy. Wskazał na znaczącą rolę seminariów branżowych organizowanych w naszym województwie. Tematem spotkania były zmiany w szkolnictwie branżowym. Przedstawione zostały informacje ze spotkania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy MEN, które miało miejsce w dniach 10-11 października 2018 r. Zaproszeni na zebranie doradcy regionalni ds. ZSK z IBE wskazali szanse i możliwości Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie podzieliła się przykładami dobrej praktyki współpracy z pracodawcami. Podczas spotkania omówiono zadania do realizacji na obecny rok szkolny.

Ułatwienia dostępu