26 października 2018

Konferencje OKE                                     

W województwie warmińsko-mazurskim odbyły się organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży konferencje dla dyrektorów szkół dotyczące egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego: 23 października br. w Olsztynie, 24 października w Elblągu i 25 października w Ełku.

Pierwszy blok tematyczny poświęcony przygotowaniom do egzaminu ósmoklasisty przedstawiła Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Jolanta Gołaszewska. W dalszej części omówione zostały dostosowania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto tematyka spotkania obejmowała komunikowanie wyników przeprowadzonych w 2018 roku egzaminów gimnazjalnego i maturalnego, a także przygotowania do kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Obecny na spotkaniu Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski podziękował dyrektorom szkół za zaangażowanie w przygotowaniach do egzaminów, a dyrektorowi OKE w Łomży za owocną współpracę.

Przypomniał również, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz OKE w Łomży udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 18 do 20 grudnia br.

men.gov.pl/ministerstwo/informacje/probny-egzamin-osmoklasisty-informacje-cke.html

Ułatwienia dostępu