9 listopada 2018

Seminarium „Ojcowie Niepodległej”

W dniu 5 listopada 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się seminarium poświęcone Ojcom Niepodległej. W wydarzeniu przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie brali udział nauczyciele i uczniowie ze szkół województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie poprzedziło odsłonięcia baneru umieszczonego nad wejściem do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawia on słowo „niepodległa” odręcznie napisane charakterem pisma Marszałka Piłsudskiego oraz jego podobiznę. Odsłonięcia dokonał Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Licznie zebranej młodzieży zostały przybliżone sylwetki dwóch Ojców Niepodległej. Prelegentami byli pracownicy olsztyńskiego IPN-u:

  • Sebastian Nowakowski – referat Marszałek Józef Piłsudski – jeden z twórców Niepodległej
  • Michał Ostapiuk – referat „Błękitny Generał” – Józef Haller

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość obejrzenia wystawy IPN pt. „OJCOWIE NIEPODLEGŁEJ. Współtwórcy odrodzonej Rzeczypospolitej”, przygotowanej na wielką rocznicę stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone nagrody przyznane zwycięzcom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „100-lecie Niepodległości”, zorganizowanego pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku Piotra Kardeli. Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski. Laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród trzech kategorii wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VIII oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Galeria

Ułatwienia dostępu