30 października 2018

Pamięć i tradycja                              

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych oraz następujący po nim Dzień Zaduszny to okazja szczególnej pamięci o naszych najbliższych, ale również o tych, którzy zapisali się w naszej pamięci jako Bohaterowie Niepodległej Polski. Dla uczniów bliskimi byli także ci, którzy jeszcze niedawno stanowili w danej placówce oświatowej grono pedagogiczne. Pamięć o nich powinna być zawsze żywa.

Zachęcam Państwa Dyrektorów do pielęgnowania w szkolnych społecznościach polskich tradycji związanych z dniem Wszystkich Świętych i Zadusznym, wśród których najważniejsza jest modlitwa za zmarłych i odwiedzanie grobów bliskich. Obecnie obok głęboko zakorzenionych w naszej tradycji zwyczajów pojawiają się obce, które ze względu na swoją wymowę budzą uzasadnione kontrowersje, przesłaniając istotę tego, co związane jest polską tradycją i kulturą.

Szanowni Państwo, pamiętajmy o przeszłości dla przyszłości.

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Ułatwienia dostępu