20 listopada 2018

Premier wyróżnił stypendystów

W dniu 15 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W gali brał udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.

W roku szkolnym 2018/2019 wyróżniono w województwie warmińsko-mazurskim 154 uczniów ze szkół kończących się maturą. Wszyscy musieli spełnić jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem przy najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Z kolei w pozostałych dziedzinach wiedzy musieli osiągnąć wyniki co najmniej dobre.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki życzył stypendystom, aby w przyszłości nie ustawali w konsekwentnym, wytrwałym nabywaniu nowych umiejętności, poszerzaniu wiedzy i wszechstronnym rozwijaniu swoich osobowości. Przy tym – aby wyzwania współczesności potrafili łączyć z poszanowaniem naszej narodowej historii i z patriotyzmem.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski gratulując stypendystom osiągniętego wyróżnienia powiedział, że na każdy sukces składa się wiele czynników. Najczęściej są to: praca, konsekwencja i wsparcie innych osób. W tym przypadku – wsparcie rodziny, bo to ona formuje świat wartości, bez którego nie można podążać do obranego celu. W swojej wystąpieniu Kurator podkreślił duże znaczenie faktu, jakim w przypadku młodego człowieka jest spotkanie nauczyciela – mistrza, który staje się dla ucznia przewodnikiem i inspiracją.

Uroczystość uświetnił występ chóru „JuvenisCantat” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie. Wybrani stypendyści prezentowali swoje osiągnięcia i mówili o realizowanych pasjach.

Zebrani usłyszeli słowa podziękowania skierowane przez reprezentanta stypendystów do rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Ułatwienia dostępu