21 listopada 2018

Konferencja Polska szkoła w niepodległej Ojczyźnie                  

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 14 listopada br. odbyła się konferencja pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Polska szkoła w niepodległej Ojczyźnie.

Konferencja, zorganizowana wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego była podsumowaniem projektu Drogi do Niepodległości realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa.

Nauczyciele, wprowadzając ucznia w świat wartości, uczą jednocześnie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Kształtują oni również przywiązanie do symboli narodowych, naszej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń – powiedział podczas otwarcia konferencji Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali trzech prelekcji:
– hab. Krzysztofa Maliszewskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – referat Ciemne strony w twórczości „wielkiego pokolenia” polskiej pedagogiki międzywojennej,
– dr hab. Elżbiety Kruszyńskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – referat „Konieczna”, pożądana”, „dozwolona”, „zakazana” – lektury młodzieży szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym,
– Macieja Ostrowskiego, dyrektora Zarządu Fundacji im. T. Łopuszańskiego w Rydzynie – referat Szkoła Rydzyńska – przedwojenny eksperyment wychowawczy i pedagogiczny.

Zwieńczeniem spotkania było rozstrzygnięcie dwóch konkursów dla młodzieży: 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania oraz Świadkowie niepodległości oraz Konkurs na fotokast dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Ułatwienia dostępu