30 listopada 2018

Seminarium nt. Realizacja doradztwa zawodowego w szkole

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, doradców zawodowych, koordynatorów  doradztwa w szkole, nauczycieli, wychowawców, pedagogów na seminarium nt. Realizacja doradztwa zawodowego w szkole.

Seminarium zostało sfinansowane ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Celem seminarium jest pokazanie przykładowych możliwości realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz poznanie działań  podejmowanych przez różne podmioty ukierunkowanych na rozwój zawodowy uczniów.

Miejsce szkolenia: Hotel Wileński, ul. Ryszarda Knosały 5 , 10-015 Olsztyn

Data: 10.12.2018 r.

Czas trwania spotkania: 10.00-14.00

Ramowy program seminarium w załączeniu.

O zakwalifikowaniu się na grant decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz

Zgłoszenia poprzez formularz należy nadsyłać do 6 grudnia 2018 r. do godz.15.00

Informacja o zakwalifikowaniu się zostanie wysłana  7 grudnia do godz.10.00 na adres email podany w formularzu.

Szczegółowych informacji udziela  kierownik  –  Ewa Wierczuk, wierczuk@wmodn.olsztyn.pl

Zachęcamy do udziału w seminarium.

Załączniki

Program
Data: 2018-11-30, rozmiar: 718 KB

Ułatwienia dostępu