22 listopada 2018

Lista szkół/placówek nagrodzonych Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko – mazurskiego

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły/placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty następującym szkołom i placówkom:

1 Gminne Przedszkole „Jasia i Małgosi” w Lipowcu
2 III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
3 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu
5 Miejskie Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Szczytnie
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
7 Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku
8 Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie
9 Przedszkole Miejskie Nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Olsztynie
10 Przedszkole Miejskie Nr 37 w Olsztynie
11 Przedszkole Nr 24 „Słoneczny Zakątek” w Elblągu
12 Przedszkole Nr 3 w Elblągu
13 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach
14 Przedszkole Samorządowe „Juniorek” w Kieźlinach
15 Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Pasłęku
16 Samorządowe Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie
17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie
18 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Elblągu
19 Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie
20 Szkoła Podstawowa  im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu
21 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dłutowie
22 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
23 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze
24 Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu
25 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
26 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
27 Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie
28 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
29 Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
30 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich
31 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku
32 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie
33 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
34 Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
35 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu
36 Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
37 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu
38 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu
39 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim
40 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
41 Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
42 Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie
43 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie
44 Szkoła Podstawowa Specjalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku
45 Szkoła Podstawowa w Bażynach
46 Szkoła Podstawowa w Brzydowie
47 Szkoła Podstawowa w Drogoszach
48 Szkoła Podstawowa w Krutyni
49 Szkoła Podstawowa w Lipowinie
50 Szkoła Podstawowa w Marcinkowie
51 Szkoła Podstawowa w Mrocznie
52 Szkoła Podstawowa w Nakomiadach
53 Szkoła Podstawowa w Szczęsnem
54 Szkoła Podstawowa w Windzie
55 Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
56 Szkoła Podstawowa w Żurawcu
57 XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie
58 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
59 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Bartoszycach
60 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
61 Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
62 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie
63 Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie
64 Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
65 Zespół Szkół im. Cypriana K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
66 Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
67 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
68 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
69 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
70 Zespół Szkół Samochodowych im. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie
71 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu
72 Zespół Szkół w Dobrym Mieście
73 Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim
74 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
75 Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
76 Szkoła Podstawowa im. Ks. Biskupa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim

Dyrektorów szkół i placówek wraz z koordynatorami zapraszamy na uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, która odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (al. M. J. Piłsudskiego 7/9, sala 52)
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.11.2018 r. na adres mailowy: pbrodnicki@ko.olsztyn.pl

Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim szkołom i placówkom, które przystąpiły do tegorocznej edycji konkursu. Podejmowane przez Państwa działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja wytyczonych zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego. Zapraszamy do udziału w III edycji Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” 2018/2019.

Przypominamy, że Certyfikaty uzyskane w 2018 roku utracą ważność w dniu 31 grudnia 2021 r.

Ułatwienia dostępu