13 grudnia 2018

Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej                                                   

We wtorek 12 grudnia 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się jubileuszowa – X Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Uroczystość została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy i stanowiła podsumowanie współzawodnictwa szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w naszym województwie w różnych dyscyplinach sportu.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, animatorzy sportu, nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski i Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.

Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski w swoim wystąpieniu wyraził podziękowanie wszystkim, których zaangażowanie i praca przyczyniają się do osiągania przez dzieci i młodzież sukcesów sportowych. Skierował szczególne słowa uznania do działaczy Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, zapewniając o stałym wsparciu władz oświatowych naszego województwa dla inicjatyw realizowanych przez to stowarzyszenie. Podkreślił także istotną rolę sportu w wychowaniu młodego pokolenia oraz jego znaczenie jako formy profilaktyki agresji i uzależnień.

Ułatwienia dostępu