17 grudnia 2018

Obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się uroczyste obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, których organizatorem był  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszenie Represjonowanych „Pro-Patria”, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Zarząd NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Wydarzenie honorowym patronatem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Obchody zgromadziły w dniu 13 grudnia 2018 r. osoby represjonowane w stanie wojennym z regionu warmińsko-mazurskiego oraz nauczycieli i młodzież z placówek szkolnych. Uczestnikami spotkania byli także Arcybiskup Metropolita Warmiński ks. Józef Górzyński, przedstawiciele władz samorządowych i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, prezesi Związków Kombatanckich oraz organizacji społecznych.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki zaapelował o pielęgnowanie pamięci o patriotach wywodzących się z różnych środowisk Warmii i Mazur – uczestnikach działań opozycji antykomunistycznej. Do zgromadzonych został skierowany list Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzyka. Podczas spotkania zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu pt. „Świadkowie Przeszłości”, którego celem było ukazanie w formie fotokastu osób biorących udział w działaniach opozycji antykomunistycznej w województwie warmińsko-mazurskim. Nagrodzeni zostali:

miejsce I

– Anna Nicpoń, Agnieszka Sosnowska, Dimitr Jabłoński – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu (opiekun: Wojciech Milewski, Katarzyna Kurek-Raszlińska)

– Igor Sikut, Kinga Pełka, Julia Biedrzyńska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim (opiekun: Monika Majewska)

miejsce II

– Kamil Kowalski, Mateusz Wasik – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (opiekun: Piotr Kościjańczuk)

– Maciej Kowałko, Kacper Witczak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (opiekun: Małgorzata Brzozowska)

miejsce III

– Amelia Skiba, Kamil Brodawski – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie (opiekun: Małgorzata Dzundza-Dębska)

– Bartłomiej Makarewicz, Marcin Gwiazda – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie (opiekun: Maria Sobieraj)

Zebrani obejrzeli film pt. „Czarna sobota”, po czym mieli okazję wysłuchania prelekcji Kazimierza Jędrzeja Wosieka, działacza opozycji antykomunistycznej i laureata tegorocznej nagrody  honorowej „Świadek Historii”. Wydarzenia z grudnia 1981 r. przywołali we wspomnieniach obecni na obchodach świadkowie tamtych dni.

Oprawę muzyczną nadali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie. Uroczystości towarzyszyła wystawa dotycząca stanu wojennego, przygotowana przez Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” w Olsztynie.

 

Ułatwienia dostępu